PROGRAM 30 KOLOKWIÓW PSYCHOLOGICZNYCH 2022

Czwartek 9 czerwca 2022

12.00 – 14.00

Rejestracja uczestników

13.00 – 14.00

Obiad

14.00 – 14.15

Otwarcie 30. Kolokwiów Psychologicznych PAN. Powitanie Gości

14.15 – 15.45

Wykłady:
Edward Nęcka, UJ Poznawcza psychologia różnic indywidualnych. Wczoraj, dziś, jutro
Guido Alessandri, Sapienza University di Roma Personality Trait Change and Adaptations at Work: The Socializing Effect of a Strong Situation

15.45 – 16.15

Przerwa kawowa, sesja posterowa

16.15 – 17.45

Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii

   

Piątek 10 czerwca 2022

9.00 – 9.30

Poranna kawa

9.30 – 11.00

Wykłady:
Marcin Zajenkowski, UW
Czym jest subiektywna inteligencja? Różnice indywidualne w postrzeganiu własnych zdolności i ich rola w funkcjonowaniu człowieka
Przemysław Bąbel, UJ Teoria głupcze! Od badań eksperymentalnych nad uczeniem i oduczaniem się bólu do uczeniowej teorii działania placebo

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.00

Panel dyskusyjny:
Piotr Oleś, KUL (prowadzący); Tomasz Knopik, UMCS; Magdalena Marszał-Wiśniewska, SWPS; Edward Nęcka, UJ; Andrzej Sękowski, KUL; Marcin Zajenkowski, UW; Bogdan Zawadzki, UW 
– Badania różnic indywidualnych – możliwości i ograniczenia

13.00 – 14.00

Obiad

14.00 – 14.15

Otwarte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Wręczenie nagrody im. Andrzeja Malewskiego 

14.15 – 15.00

Wykład laureata nagrody

15.00 – 16.30

Zamknięte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN

17.30 – 19.00

Spacer po Lublinie

19.00

Bankiet

   

Sobota 11 czerwca 2022

9.00 – 9.30

Poranna kawa

9.30 – 11.30

Sesja specjalna - uczniowie Profesora Jana Strelaua:
Maria Cyniak-Cieciura, SWPS; Wojciech Dragan, UW; Bogdan Zawadzki, UW
Regulacyjna Teoria Temperamentu Profesora Jana Strelaua: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 14.15

Emilia Soroko, UAM Diagnozowanie zaburzeń osobowości w modelach dymensjonalnych – bieżące kierunki badań i praktyka kliniczna
Barbara Gawda, UMCS Zróżnicowanie doświadczania emocji i leksyki emocjonalnej w pokoleniach cyfrowych. Badania kohortowe Polaków. 

Tomasz Jankowski, KUL Stabilne i dynamiczne aspekty samowiedzy. Integracyjny model adaptacyjnej koncepcji siebie

14.15 – 14.30

Zamknięcie obrad i pożegnanie Gości

14.30 – 15.30

Obiad