Guido Alessandri, Sapienza University di Roma

Przemysław Bąbel, Uniwersytet Jagielloński

Barbara Gawda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Tomasz Jankowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Edward Nęcka, Uniwersytet Jagielloński

Emilia Soroko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Marcin Zajenkowski, Uniwersytet Warszawski