Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. 

Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe i przerwy obiadowe
  • udział w bankiecie


Opłatę prosimy przesłać na konto Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:

mBank SA  O/Lublin

Spokojna 2

20-074 Lublin

03 1140 1094 0000 2905 1600 1136

z dopiskiem 30 Kolokwia Psychologiczne PAN oraz dane uczestnika

Termin: prosimy o wniesienie opłaty do 31.05.2022