Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

O konferencji
Tegoroczne kolokwia odbędą się w dniach 9 - 11 czerwca 2022 w Lublinie. Obrady będą miały miejsce w Instytucie Psychologii UMCS, ul. Głęboka 45.

 

Jubileuszowe 30 Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Różnice indywidualne w wyjaśnianiu funkcjonowania człowieka – Profesorowi Janowi Strelauowi pro memoria”. Szeroko rozumiane różnice między ludźmi w zakresie temperamentu, osobowości, inteligencji, stylów poznawczych, emocji czy strategii radzenia sobie pełnią ważną rolę w wyjaśnianiu zachowań. Pozwalają opisać i zrozumieć zarówno funkcjonowanie osób zdrowych jak i zmagających się z problemami psychicznymi. Toczy się przy tym dyskusja na temat roli różnic indywidualnych – rozumianych jako czynniki o charakterze wewnątrzosobowym, w porównaniu do czynników sytuacyjnych i środowiskowych. Konkluzje tego sporu zmierzają do interpretacji w kategoriach interakcji tych dwóch kategorii czynników. Przedstawiona przez zaproszonych prelegentów analiza najnowszych ustaleń teoretycznych i empirycznych w tym zakresie pozwoli podsumować aktualny stan wiedzy oraz wyznaczyć kierunki dla dalszych poszukiwań badawczych.


W imieniu Komitetu Naukowego
Dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL